چاپ روی لیوان،زیر لیوانی

جذاب، پرکاربرد، متنوع

زیر لیوانی چیست :

زیر لیوانی وسیله ای است تبلیغاتی که برای ست کردن با لیوان های سرامیکی مخصوص چاپ سابلیمیش یا فنجان های تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد. این زیر لیوانی ها میتواند از جنس چوب ، سرامیک و شیشه باشد و به صورت یک طرفه و 2 طرفه چاپ روی آن قرار گیرد.شما می توانید طرح لیوان و فنجان خود را با زیر لیوانی آن ست کرده و یک ست زیبا برای هدیه یا گیفت تبلیغاتی داشته باشید .

نحوه چاپ روی زیر لیوانی چوبی

اگر دستگاه سابلیمیشن دارید باید توجه کنید حرارت برای این جنس از مواد خام باید کمتر از مواد دیگر باشد. ابعاد زیر لیوانی دایره و مربع 10×10 می باشد. شما طرح مورد را نظر را چاپ کرده و با چسب نسور روی صفحه مورد نظر قرار می دهید. توجه داشته باشید.می توانید یک رو یا دو روی زیر لیوانی را چاپ بزنید. بعد از قرار دادن طرح روی کار آن را در دستگاه قرار داده و طبق دستور حرارت را به زیر لیوانی مورد نظر بدهید و طرح خوددرا چاپ کنید.

سفارش چاپ زیر لیوانی سابلیمشن

شما میتواند برای سفارش زیر لیوانی از 1 عدد به بالا با واحد سفارشات هاوین چاپ تماس گرفته و قیمت های مورد نظر را دریافت نمایید.شما می توانید لیوان و زیر لیوانی رو با هم سفارش دهید.برای دریافت لیست قیمت با مجموعه هاوین چاپ تماس حاصل فرمایید.

زیر لیوانی چیست :

زیر لیوانی وسیله ای است تبلیغاتی که برای ست کردن با لیوان های سرامیکی مخصوص چاپ سابلیمیش یا فنجان های تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد. این زیر لیوانی ها میتواند از جنس چوب ، سرامیک و شیشه باشد و به صورت یک طرفه و 2 طرفه چاپ روی آن قرار گیرد.شما می توانید طرح لیوان و فنجان خود را با زیر لیوانی آن ست کرده و یک ست زیبا برای هدیه یا گیفت تبلیغاتی داشته باشید .

نحوه چاپ روی زیر لیوانی چوبی

اگر دستگاه سابلیمیشن دارید باید توجه کنید حرارت برای این جنس از مواد خام باید کمتر از مواد دیگر باشد. ابعاد زیر لیوانی دایره و مربع 10×10 می باشد. شما طرح مورد را نظر را چاپ کرده و با چسب نسور روی صفحه مورد نظر قرار می دهید. توجه داشته باشید.می توانید یک رو یا دو روی زیر لیوانی را چاپ بزنید. بعد از قرار دادن طرح روی کار آن را در دستگاه قرار داده و طبق دستور حرارت را به زیر لیوانی مورد نظر بدهید و طرح خوددرا چاپ کنید.

نحوه چاپ روی زیر لیوانی چوبی

شما میتواند برای سفارش زیر لیوانی از 1 عدد به بالا با واحد سفارشات هاوین چاپ تماس گرفته و قیمت های مورد نظر را دریافت نمایید.شما می توانید لیوان و زیر لیوانی رو با هم سفارش دهید.برای دریافت لیست قیمت با مجموعه هاوین چاپ تماس حاصل فرمایید.

مدل های خاص :

یکی از امکاناتی که مجموعه هاوین چاپ برای شما در نظر گرفته است ، تولید زیر لیوانی های با شکل خاص است. شما میتوانید شکل موردنظر خود ( قلب ، مشبک و … ) را بهه طراحان ما داده و ما آن را برای شما تولید میکنیم. در نظر داشته باشید این نوع زیر لیوانی ها از جنس چوب بوده و فقط از یک سمت آن چاپ میخورد. حتی شما میتوانید فقط زیر لیوانی با شکل خاص بدون چاپ را انتخاب کنید فقط نکته قابل ذکر این است تعداد این سفارش بالای ۱۰۰ عدد می باشد.

چاپ زیر لیوانی گرد

زیر لیوانی چیست :

زیر لیوانی وسیله ای است تبلیغاتی که برای ست کردن با لیوان های سرامیکی مخصوص چاپ سابلیمیش یا فنجان های تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد. این زیر لیوانی ها میتواند از جنس چوب ، سرامیک و شیشه باشد و به صورت یک طرفه و 2 طرفه چاپ روی آن قرار گیرد.شما می توانید طرح لیوان و فنجان خود را با زیر لیوانی آن ست کرده و یک ست زیبا برای هدیه یا گیفت تبلیغاتی داشته باشید .

نحوه چاپ روی زیر لیوانی چوبی

اگر دستگاه سابلیمیشن دارید باید توجه کنید حرارت برای این جنس از مواد خام باید کمتر از مواد دیگر باشد. ابعاد زیر لیوانی دایره و مربع 10×10 می باشد. شما طرح مورد را نظر را چاپ کرده و با چسب نسور روی صفحه مورد نظر قرار می دهید. توجه داشته باشید.می توانید یک رو یا دو روی زیر لیوانی را چاپ بزنید. بعد از قرار دادن طرح روی کار آن را در دستگاه قرار داده و طبق دستور حرارت را به زیر لیوانی مورد نظر بدهید و طرح خوددرا چاپ کنید.

سفارش چاپ زیر لیوانی سابلیمشن

شما میتواند برای سفارش زیر لیوانی از 1 عدد به بالا با واحد سفارشات هاوین چاپ تماس گرفته و قیمت های مورد نظر را دریافت نمایید.شما می توانید لیوان و زیر لیوانی رو با هم سفارش دهید.برای دریافت لیست قیمت با مجموعه هاوین چاپ تماس حاصل فرمایید.

چاپ زیر لیوانی مربع

زیر لیوانی چیست :

زیر لیوانی وسیله ای است تبلیغاتی که برای ست کردن با لیوان های سرامیکی مخصوص چاپ سابلیمیش یا فنجان های تبلیغاتی مورد استفاده قرار میگیرد. این زیر لیوانی ها میتواند از جنس چوب ، سرامیک و شیشه باشد و به صورت یک طرفه و 2 طرفه چاپ روی آن قرار گیرد.شما می توانید طرح لیوان و فنجان خود را با زیر لیوانی آن ست کرده و یک ست زیبا برای هدیه یا گیفت تبلیغاتی داشته باشید .

نحوه چاپ روی زیر لیوانی چوبی

اگر دستگاه سابلیمیشن دارید باید توجه کنید حرارت برای این جنس از مواد خام باید کمتر از مواد دیگر باشد. ابعاد زیر لیوانی دایره و مربع 10×10 می باشد. شما طرح مورد را نظر را چاپ کرده و با چسب نسور روی صفحه مورد نظر قرار می دهید. توجه داشته باشید.می توانید یک رو یا دو روی زیر لیوانی را چاپ بزنید. بعد از قرار دادن طرح روی کار آن را در دستگاه قرار داده و طبق دستور حرارت را به زیر لیوانی مورد نظر بدهید و طرح خوددرا چاپ کنید.

نحوه چاپ روی زیر لیوانی چوبی

شما میتواند برای سفارش زیر لیوانی از 1 عدد به بالا با واحد سفارشات هاوین چاپ تماس گرفته و قیمت های مورد نظر را دریافت نمایید.شما می توانید لیوان و زیر لیوانی رو با هم سفارش دهید.برای دریافت لیست قیمت با مجموعه هاوین چاپ تماس حاصل فرمایید.

مدل های پیشنهادی

مدل های خاص :

یکی از امکاناتی که مجموعه هاوین چاپ برای شما در نظر گرفته است ، تولید زیر لیوانی های با شکل خاص است. شما میتوانید شکل موردنظر خود ( قلب ، مشبک و … ) را بهه طراحان ما داده و ما آن را برای شما تولید میکنیم. در نظر داشته باشید این نوع زیر لیوانی ها از جنس چوب بوده و فقط از یک سمت آن چاپ میخورد. حتی شما میتوانید فقط زیر لیوانی با شکل خاص بدون چاپ را انتخاب کنید فقط نکته قابل ذکر این است تعداد این سفارش بالای ۱۰۰ عدد می باشد.